Monday, 23 April 2007

revizjoni 1 Ir-rahal tipiku Malti

http://schoolnet.gov.mt/history/Form3/BlietRhula/ZviluppBliet&Rhula.htm

Aghzel it-tajba:
Ir-rahal tipiku Malti.


 1. L-Imdina, (l-Birgu, Bormla, l-Kalkara)u c-Cittadella f'Ghawdex kellhom xi forma ta swar anke qabel gew il-Kavallieri. L-Imdina u c-Cittadella kienu centri (amministrattivi, lokali,storici).
 2. Waqt attakk mill-furbani , l-Maltin kellhom (jaharbu minn, jistkennu) f'wiehed minn dawn ic-centri. Hekk gara wkoll fl-Assedju tal-1565.
 3. Kont issib (l-parlament, l-kumitat,l-Universita) ta' l-Imdina u tac-Cittadella. Hawn kienu jghixu n-nobbli.
 4. Il-qalba tar-rahal insibu l-misrah, toroq dojoq u (sqallin, sqaqin, bini ta' aktar minn 4 sulari).
 5. Fil-(pjazza, misrah kantunieri) nsibu n-niccec tal-qaddisin.
 6. Rahal qadim ghandu problemi ta' konservazzjoni, traffiku u djar (godda, qodma) u vojta.
 7. L-istatwi u n-nicec juru devozjoni lejn it-twemmin (nisrani, l-arkitettura, l-arti).
 8. Dawn saru wara xi qlugh ta' (hajt, rigal, weghda).
 9. Salib tad-Dejma, il-post fejn kienu jiltaqghu l-Maltin tad-Dejma biex jiehdu l-ordnijiet nistghu nsibuh (Tas-Sliema, z-Zurrieq,l-Belt Valletta).
 10. Xhida iehor ta' twemmin Nisrani huma (l-kappelli, monumenti, gherien) mxerda fil-kampanja xi whud illum abbandunati.
 11. Fil-passat ma kienx hawn magni tal-hasil tal-hwejjeg, allura n-nisa kienu jahslu l-hwejjeg (fl-gherien, fl-ghajn tal-hasselin, f'Ghajn Tuffieha).
 12. F'hafna rhula kont issib (imtiehen tar-rih, imtiehen tal-kafe) biex mill-qamh jaghmlu dqiq ghall-hobz.

Twegibiet: Birgu, amministrattivi, jistkennu, l-Universita, sqaqin, kantunieri, qodma, nisrani,weghda,z-Zurrieq,l-kappelli,fl-ghajn tal-hasselin, imtiehen tar-rih.