Friday, 18 May 2007

Progetti: l-Akwedott u r-Restawr ta' l-Imdina

L-Akwedott

 1. Kull dar fil-Belt rid ikollha (bejt, bir, gallerija).
 2. Ghall-ewwel l-ilma kien jitwassal il-Belt mill- (Hamrun, Marsa) permezz ta' dghajjes.
 3. L-ghejjun ta' l-ilma kienu jinsabu lejn (ir-Rabat, Marsaxlokk). Ghalhekk kienu l-boghod mill-Belt. Meta zdiedet il-popolazzjoni tal-Belt l-ilma kien sar problema.
 4. Natale (Mesuccio Messina) ma rnexxilux iwettaq il-progett.
 5. Kien il-Granmastru (Garzes, Wignacourt) li wettaq il-progett u wassal l-ilma fil-Belt fil-21 ta' April 1615.
 6. Dan ghamlu permezz ta' (Mini , Akwedott) minn H' Attard sa Santa Venera. Uzaw il-(Pozzolana , Putassa) biex l-ilma ma jifqax id-digi.
 7. L-enginier taljan li hadem fuq il-progett kien Bontadino (Bontadini , Bernardi) u l-imghallem tal-Maltin kien Ganni(Chircop, Attard).
 8. Fuq il-mina ta'l-Akwedott qrib Birkirkara wahhlu l-arma tal-kunjom ta' Wignacourt. Din kienet il-(Fleur de Lys, Tulipana).Dan ghax Wignacourt hallas ghall-progett.

Ir-restawr ta' l-Imdina

 1. Il-Kavallieri abbandunaw l-Imdina ghax marru joqghodu (l-Birgu, Bormla).
 2. Fl-(1565, 1630,1639) ghamel terremot qawwi u ghamel herba mis-swar u l-Katedral fl-Imdina.
 3. Kien il-Granmastru (Perellos, La Valette, De Vilhena) li restawra l-Imdina. Bena bieb principali gdid, il-palazz Magisterjali, it-Torri ta' l-Istandard, u l-Katidral kif ukoll fetah pjazza quddiem il-Katidral.
 4. Il-perit Franciz li ha hsieb ir-restawr kien Francois (Tigne, Mondion).
 5. l-Mghallem tal-haddiema Maltin kien Guzeppi (Cutajar, Cuschieri).
 6. L-Imdina hi wkoll maghrufa bhala (Citta del Mare, Citta Notabile).

Risposti: bir,Marsa, Rabat, Mesuccio,Wignacourt, Akwedott, Pozzolana, Bontadini, Attard, Fleur de Lys.

Birgu,1639,De Vilhena,Mondion, Cuschieri,Citta Notabile.