Friday, 25 May 2007

Tibdil u Riformi-it-tmexxija tal-Francizi

Noti:

 • Napuljun dam 6 ijiem Malta li fihom ghadda bosta riformi.
 • Hatar kummisjoni ta' 9 minn nies biex jghinu fit-tmexxija(ghall-ewwel darba kien hemm il-MALTIN)
 • Il-gzejjer Maltin inqasmu fi 12 -il Municipju.
 • Il-gid kollu ta' l-Ordni sar propjeta tal-hakkiema Francizi. Napuljun qabel telaq ghabba bosta deheb u fidded fuq il-Bastiment tieghu l-Orient.
 • Fost ir-riformi ta' Napuljun insibu:
 • Fl-Edukazzjoni; kellhom jitwaqqfu 15-il skola primarja, 60 tifel ntaghzlu biex imorru jistudjaw Franza.
 • Napuljun kecca hafna qassisin barranin , spiccat l-Inkwizizzjoni, naqqas is-setgha ta' l-Isqof, San Gwann (li kien propjeta tal-Kavallieri) sar tal-gvern Franciz. Dawn serqu bosta deheb u fided tal-Kavallieri.
 • Napuljun ordna li tintlibes il-kukkarda (bhala badge bil-kuluri tal-bandiera Franciza, simbolu tar-Revoluzzjoni Franciza).
 • L-ilsiera Torok inhelsu u nbidlu ma' lsiera Maltin fl-Afrika. B'hekk l-ilsiera maltin inhelsu.
 • Quddiem il-ligi kulhadd kien indaqs(mhux bil-preferenzi bhal zmien l-Ordni)
 • Tnehhew larmi tal-Granmastri mnaqqxa fil-gebel.
 • Il-Buonavoglie(qaddiefa nhelsu).
 • Dawn ir-riformi dehru sbieh izda dahhalhom wisq bl-ghagla u maghhom dahhal taxxi godda li l-Maltin xejn ma hadu gost bihom.

http://schoolnet.gov.mt/history/Form3/Francizi/RewwixtaMaltin(Quiz).htm